Missie

Visie

De Spiritual Response Association (SRA) stelt zich een wereld voor waarin iedereen zijn/haar volledige potentieel kan realiseren.

Missie

De Spiritual Response Association (SRA) promoot zelfverwezenlijking door spirituele ondersteuning, training en door certificering van haar consultants en teachers.

Waarden

De Spiritual Response Association (SRA) accepteert de spirituele voorkeur van iedereen en wordt geleid door diens compassie, ondersteuning, respect, integriteit, vrijheid en transformatie in welzijn op alle niveaus.