Masterclass Mastering Abundance

Masterclass Mastering Abundance

Tijdsduur: 24 lesuren verdeeld over drie aaneengesloten dagen.

Algemeen

Tijdens de Mastering Abudance Class ------ Mastering Abundance gaat over het creëren van overvloed en voorspoed in je leven. Het borduurt voort op de kennis die opgedaan werd tijdens de Selfmastery I class. Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen handelen waarbij je technieken leert op je voorspoed en overvloed in je leven te vergroten opdat je datgene aantrekt hetgeen je graag zou willen.

Taal

Deze training wordt met uitzondering van Engelstalige landen in meerdere talen tegelijkertijd gegeven. Engels is de voertaal bij de Mastering Abundance Class en afhankelijk van de spreektaal tijdens de class, wordt de tekst simultaan vertaald naar de lokale taal door een andere docent, dus het is voor iedereen gemakkelijk te volgen ook als je engelse taal niet zo machtig bent. De teachers in België en Nederland spreken allemaal vloeiend Nederlands en Engels.

Deelname

Om aan deze workshop deel te nemen is het verplicht om de SRT Basic & Advanced Classes & Selfmastery I Class gevolgd hebben.

Waar

De Mastering Abundance Class wordt door een kleine groep teachers gegeven en vindt op dit moment meestal op een gelimiteerd aantal plaatsen in de wereld plaats. In Europa zijn vooral Engeland, Duitsland en Hongarije landen waar je de class kunt volgen. Bij voldoende animo en deelname is het ook mogelijk om een dergelijke class in België en/of Nederland te houden.