Wat is SRT

Spiritual Response Therapy (SRT) is een manier van werken waarin je samen met je Hogere Zelf niet alleen toegang verkrijgt tot je zielenarchief, maar ook onderzoek en zuiveringswerk kunt doen op dit zielenarchief. Het is een methodiek om blokkades te identificeren en te verwijderen zodat er een hogere kwaliteit van leven beschikbaar gemaakt wordt. Een andere manier om de items in je zielenarchief te zuiveren is om elke dag de confrontatie aan te gaan met de uitdagingen die het leven op je pad brengt en hieraan te werken. SRT biedt je de mogelijkheid om naar de bron van het probleem te gaan. Met behulp van speciale kaarten en een pendel, vindt de SRT-beoefenaar de patronen van negatieve energieen. Of deze nu voortkomen uit vorige-, huidige- of toekomstige levens maakt daarbij niet uit. Het Hogere Zelf zuivert en verwijdert de energieën uit de Akasha archieven (het zielenarchief), waardoor ongemak kan worden losgelaten en harmonie hersteld kan worden. Het effect van dit werk is ongelooflijk diepgaand. De negatieve energie die je vasthield op een gebeurtenis is nu gezuiverd waardoor er verbazingwekkende veranderingen in je leven kunnen optreden.  


In gewone mensentaal...


"Om te begrijpen wat SRT kan doen is het van groot belang om de mogelijkheid van reïncarnatie te bekijken. Veel van de handelswijzen die wij in dit leven hebben, komen voort uit situaties uit vorige levens. Het is alsof we een muziek CD afspelen op onze CD-speler en de REPEAT-knop hebben ingedrukt. Telkens als we in een vergelijkbare situatie terecht komen, wordt hetzelfde muziekstuk afgespeeld. De karakters en de omgeving mogen verschillen, het handelen is hetzelfde. Zo zou je kunnen zeggen dat we niet een eenvoudige CD-speler gebruiken, maar een CD-wisselaar, die voortdurend nummers van allerlei CD's in een herhaalmodus afspeelt. Wat SRT doet, is je uit die herhaalmodus halen, zodat je weer de mogelijkheid hebt om nieuwe muziekstukken te ontdekken.

SRT is een veelomvattend iets, dat zo gigantisch groot is, dat het maar moeilijk te bevatten is. Het groeit dag in, dag uit, zelfs elke milliseconde van ons bestaan en er zal ook nooit een einde komen aan deze groei, daar deze groei hetzelfde betekent als evolutie. Ik heb medecursisten ontmoet die tijdens een workshop zeiden: "Als ik dit eerder had geweten, had ik me de moeite kunnen besparen om al die andere cursussen te doen". Het is waar, met SRT kan enorm veel. Veel meer dan we überhaupt kunnen bevatten en ons uit die herhaalmodus halen is slechts een fractie van datgene wat mogelijk is. Toch is het niet een wondermiddel. dat eenvoudigweg met een klik van je vingers je problemen wegwuift. Weet dat er nadien altijd actie van jou nodig zal zijn, daar je zult moeten anticiperen op de wijzigingen die zijn aangebracht, want zonder actie, staat evolutie stil...."

Wiljo Dirkx, SRT-Consutlant

Doel van ons leven op Aarde

earthshineWij zijn spirituele wezens in een fysiek lichaam. Wij allen hebben nu het enorme voorrecht gekregen om juist nu hier op deze Aarde onze lessen te leren. Wij zijn nu hier op Aarde, zodat we kunnen leren hoe we kunnen omgaan met problemen die we alleen kunnen oplossen tijdens een incarnatie.   Wij moeten leren begrijpen dat we hier zijn opdat onze ziel kan groeien en dat sommige van de lessen die we moeten leren niet gemakkelijk zullen zijn. De ziel verzamelt positieve en negatieve energieën vanaf het moment dat het gecreëerd werd.  Deze energieën komen op ons pad tijdens elke incarnatie, waarbij negatieve energieen in hoge mate invloed op ons leven kunnen uitoefenen. Vaak blokkeren ze ons bij het ontvangen van het hoogste goed, van gezondheid, rijkdom, geluk, enzovoorts. In onze vorige levens waren  we misschien wel rijk of arm, gekleurd of blank, moordenaar of vermoorde, misbruikers, in heilige orders. We zijn dus echt van alles geweest – en dat alleen maar zodat onze ziel de bijbehorende lessen zou kunnen leren en waardoor er verdere groei mogelijk wordt.  


Vorige levens

Misschien hebben we in vorige levens geprobeerd om dezelfde uitdagingen te overwinnen als waar we nu mee geconfronteerd worden, alleen vonden we toen geen oplossingen voor deze uitdagingen. Veel van deze lessen kunnen terugkomen in dit volgende leven en ook nu weer kunnen we reageren op deze uitdagingen. Helaas gaat dat niet altijd even gemakkelijk. We maken voortdurend beloftes, toezeggingen en geloften. In de tussentijd dragen we nog de programmering van vorige levens met ons mee die ons kan weerhouden om de grootsheid die ons eigen potentieel biedt, te ervaren.   Neem als voorbeeld het maken van religieuze geloftes. In de vele religieuze levens die we reeds gehad hebben, hebben we tal van geloften gemaakt om onze waardigheid ten opzichte van God te kunnen bewijzen. We zouden bijvoorbeeld een gelofte van armoede afgelegd kunnen hebben.  Wanneer deze geloften eenmaal gemaakt zijn, blijven ze ook bij ons aanwezig en worden ze ondergebracht in ons onder-bewustzijn en in ons DNA.

Als we ooit ons onderbewustzijn een opdracht geven, zal deze die nooit loslaten tenzij wij duidelijk aangeven dat dit wel moet gebeuren. Een eenmaal geprogrammeerd onder-bewustzijn is altijd zeer ijverig, krachtig en duidelijk in hetgeen het in ons lichaam en in onze gedachten reproduceert. Telkens wanneer we proberen om geld te verdienen in dit leven worden we geblokkeerd omdat ons onderbewustzijn zichzelf aan geloften herinnert die nooit werden  ingetrokken. Het onderbewustzijn is veel krachtiger dan het bewustzijn waardoor het effectief letterlijk alles kan overrulen wat we bewust nog zo graag zouden willen creëren. En ondanks al dat harde werken, zullen we arm blijven en voortdurend tegen problemen aan blijven lopen met het verdienen van geld!  


Naar de bron van het probleem met SRT

butterlly4Met SRT is het mogelijk om blokkades, oude geloftes, programmeringen uit vorige levens, enzovoorts te zuiveren en te verwijderen. Wanneer ons zielenarchief meer positieve energieen bevat, ontstaat er de mogelijkheid om vooruit te komen op alle vlakken in het leven. Natuurlijk zijn er die uitdagingen in het leven die we allemaal hebben, maar daardoor leert en groeit die ziel ook. Maar het kost allemaal veel minder moeite. Alles gaat veel gemakkelijker dan voorheen.   Als een zuivering eenmaal heeft plaatsgevonden met als gevolg dat ons bewustzijn begint te veranderen, zal dat op eenieder een ander effect hebben. Sommige mensen komen in een euforische stemming terecht, anderen worden een beetje moe en weer anderen krijgen fysieke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn en weer anderen, ach die voelen helemaal niets! Het maakt niet uit, al deze gebruikelijke reacties dragen bij aan dit krachtige en o zo mooie proces waar we doorheen gaan. Wat de ervaring ook mag zijn, het is de juiste ervaring voor jou. Er is geen vastgestelde norm.

Wees er gewoon zeker van dat op spirituele niveaus er van alles gebeurd en dat je binnenkort de effecten van een zuivering zult waarnemen. Dat allemaal inclusief meer helderheid en focus in het leven, jezelf weer terugvinden, meer energie tot je beschikking hebben, een betere gezondheid, betere relaties, enzovoorts.  


Brain restructuring

Het brein is een instrument van het fysieke lichaam en in feite is dit het apparaat dat je gebruikt om bewuste beslissingen te nemen over hoe je het leven ziet, ervaart en daarmee omgaat. Iedereen heeft programmering in de hersenen zitten die ons beperkt om een harmonieus leven te bereiken. Brain Restructruring is een manier deze patronen die we allemaal hebben, bloot te leggen. Daarna kunnen we deze patronen veranderen zodat ze ons niet meer beperken, maar bevorderlijk zijn voor ons leven.

Nadat de zielszuivering is voltooid, is het mogelijk om je hersenen te herstructureren voor nog meer helderheid en richting in je leven. De ziel is de geest van het lichaam in elke cel.

Zodra de ziel zich aan het fysieke lichaam hecht, worden er meteen vier negatieve uitspraken die gebaseerd zijn op energieën uit vorige levens gedownload in onze hersenen. Deze vier verklaringen kunnen leiden tot problemen in hoe we in het leven staan. Gelukkig  is er een manier bedacht om ze te vervangen door positieve uitspraken en dat doen we tijdens een brain restructuring.


Ideomotorische respons

Misschien heb je helemaal geen idee wat een ideomotorische respons is en hoe het daardoor mogelijk is om een pendel je naar de juiste antwoorden te laten brengen. Laat ik het uitleggen.

Een ideomotorische respons is een fysiek signaal, vergelijkbaar met het bewegen van je vinger of het openen van je ogen. Als je nu een vraag stelt, komt de respons daarop eigenlijk via je onderbewustzijn in je bewustzijn terecht. SRT maakt volop gebruik van deze ideomotorische respons door deze te versterken met behulp van een pendel.


Het gebruik van een pendel

pendulumPendelen is een oude techniek en werkt zeer eenvoudig. Een object wordt bevestigd aan een koord en door "ja" / "nee" vragen te stellen, zal de pendel reageren door de informatie die het onderbewustzijn aan het bewustzijn (je vingers die de pendel vasthouden) doorgeven. Het eigenlijke signaal vanuit je onderbewustzijn komt op je vingertoppen binnen en de pendel versterkt slechts het signaal dat de vingertoppen afgeven.

Binnen SRT vragen wij om een op- en neergaande beweging voor “ja” antwoorden en een heen- en weer gaande beweging voor  "nee" antwoorden. Vergelijk het maar met het ja en nee knikken zoals je met je hoofd doet.  Aangezien onze emoties invloed kunnen hebben op de resultaten van de pendel, is het uiterst belangrijk om niet gehecht te zijn aan de uitkomst en als SRT beoefenaars zijn wij er heel alert op om in deze neutrale positie te blijven opdat we correcte antwoorden blijven krijgen.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de hersengolven van pendelaars en de balans die ze in beide hersenhelften hebben heel erg lijken op die van oosterse yogi's of degenen die al heel veel jaren mediteren. Het is een proces waarbij het intellect in lijn wordt gebracht met de innerlijke leiding of link naar het Goddelijke. Het wordt ook wel het Hogere Zelf genoemd. 

"Pendelen is een toegangspoort tot de intuïtie,
het overbrugt de kloof tussen de geest en ziel "  

 

Kaarten

Naast het gebruik van eenvoudige ja / nee antwoorden, maken SRT-beoefenaars gebruik van een hele serie pendelkaarten die door bedenker Robert Detzler zijn samengesteld.

Er zijn een hele hoop kaarten beschikbaar die SRT-beoefenaars gebruiken om toegang te krijgen tot de enorme massa aan informatie die opgeslagen ligt in het zielenarchief. Door gebruik te maken van een specifieke werkmethode, waarbij ze samenwerken met het Hogere Zelf, zijn SRT-beoefenaars in staat om deze verstorende energieen te zuiveren en te verwijderen uit het zielenarchief.


Akasha kronieken (zielenarchief)

libraryDe Akasha-kronieken bevatten alles wat de ziel  heeft meegemaakt en ervaren vanaf het moment dat de ziel gecreëerd werd tot dit moment in de tijd en verder. Dat wil zeggen, elke gedachte, elk woord en elke daad zijn terug te vinden in de Akasha-kronieken. Deze gedachten, woorden en daden zullen ook altijd aanwezig blijven in het zielenarchief; alles blijft intact, SRT-beoefenaars zuiveren alleen de negatieve energieen die hieraan verbonden zijn. Deze negatieve energieën liggen diep verscholen in je onderbewustzijn en ze zijn in grote mate verantwoordelijk voor de wijze waarop je reageert op situaties van nu. Het verwijderen van deze negatieve energieen zorgt ervoor dat je niet meer opgehouden wordt door je de energieen uit je verleden. De dingen in je leven gaan er opeens anders uitzien.

 

Toverstaf

Het is waar dat de mogelijkheden en resultaten die voortkomen uit SRT fantastisch en prachtig zijn. We hebben vaak toegang tot de meest interessante gebieden en daar waar andere methodieken maar tot een bepaald niveau gaan, gaat SRT meestal veel verder en dieper. Toch moet er heel duidelijk gesteld worden, dat het absoluut niet zo is, dat wij met een toverstaf zwaaien en het probleem daarmee opgelost is. Het is en het zal ook altijd zo blijven dat elke ziel verantwoordelijk is en blijft voor zijn of haar eigen leven. Wij hebben geen toverstaf, maar putten slechts uit een oneindige bron van mogelijkheden. SRT is verder niet een quick-fix. Het is geen wijze om even snel een kortere route te nemen om daarmee dingen die je niet leuk vindt om te doen, te omzeilen. Als je dat al zou doen, dan zorgt de schepping ervoor dat het toch weer bij je terugkomt. Maar veel dingen hoef je niet opnieuw te leren en dan is SRT een prachtige methodiek om oude ballast op te ruimen.

Een zuivering middels SRT is te vergelijken met het afpellen van de lagen van een ui. Als er lagen afgepeld worden, worden er ook weer nieuwe lagen zichtbaar. Nieuwe lagen betekenen vaak, nieuwe uitdagingen die je pad gaan kruisen. SRT kan je leven een heel stuk aangenamer maken, maar daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, voor je handelen, je gedachten, je gevoelens en wat je communiceert naar de wereld om je heen. In deze zin helpt een methodiek als SRT je om een basis te creëren voor dit leven waardoor je leven gemakkelijker gemaakt kan worden. Of het dat ook gaat doen, ligt geheel en alleen bij jezelf. Als je bereid bent deze verantwoordelijkheid op je te nemen in combinatie met een zielszuivering, dan zijn de mogelijkheden waarlijk eindeloos.